RTTI – voorpagina

Benut het leerpotentieel binnen uw organisatie optimaal en verhoog met RTTI de prestaties van leerlingen, school-/teamleiders, docenten en besturen.

RTTI is een middel om scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. RTTI maakt de leerprocessen van leerlingen inzichtelijk en werkt binnen de school als motor voor onderwijsonwikkeling.

RTTI - Voor het in kaart brengen van van cognitieve niveaus.

R = Reproductie, het stampwerk
T1 = Toepassen in een bekende situatie
T2 = Toepassen in een nieuwe situatie
I = Inzicht, kritische reflectie, verbanden en wetmatigheden aanbrengen

Toetsen als tastbaar begin- en eindpunt van het leerproces die na analyse een diagnose opleveren voor zowel school, sectie, team, docent, leerling als mentor.

RTTI genereert zicht op de leerontwikkeling van iedere leerling – een optimale en heldere diagnose naar leerlingen. collega’s en ouders – een doorlopende leerlijn die behalve vakinhoud ook de cognitieve niveaus in kaart brengt – effectievere lessen – gemotiveerdere leerlingen – een betere doorstroom: de juiste leerling op de juiste plaats.

Neem contact met ons op om leren en presteren ook binnen uw klas/organisatie
effectief te implementeren en duurzaam te verbeteren.

DocentPlus.nl