RTTI – voorpagina

RTTI/OMZA: Leren = denken en gedragRTTI brengt scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart. RTTI maakt de leerprocessen van leerlingen inzichtelijk en werkt binnen de school als motor voor onderwijsontwikkeling.
Met RTTI wordt iedere evaluatie formatief. Het evaluatiemoment, een opdracht/toets, als tastbaar begin- en eindpunt van het leerproces die direct een concrete diagnose oplevert voor zowel school, sectie, team, mentor, docent als leerling.

RTTI genereert zicht op de leerontwikkeling van iedere leerling – een optimale en heldere diagnose naar leerlingen, collega’s en ouders – een doorlopende leerlijn die behalve vakinhoud ook de cognitieve niveaus in kaart brengt – effectievere lessen – gemotiveerdere leerlingen – een betere doorstroom: de juiste leerling op de juiste plaats. Om docenten dit niet allemaal handmatig te laten doen is een digitale ondersteuning ontwikkeld, RTTI-online.

RTTI-online is hét overkoepelende digitale methode-onafhankelijke dashboard dat de ontwikkeling van de leerling over de vakken heen eenvoudig samenbrengt, structureert en stimuleert, met of zonder cijfers.

  • Ontzorgt docenten door structuur en overzicht in RTTI-online
  • Voer formatieve evaluatie in zonder poespas en met echte effecten op het leerproces
  • Laat aan leerlingen, ouders en inspectie nu gewoon zien hoe u bezig bent om het onderwijs daadwerkelijk te verbeteren
  • De basis om het gesprek te voeren over achtergronden en verklaringen van resultaten
  • Ontdek zelf de voordelen van differentiatie en onderwijs op maat

Bewezen
technologie

> 150.000
gebruikers in
RTTI-online

Maak direct een afspraak voor een presentatie op uw school over de opbrengsten van RTTI-online en een gesprek over de implementatie.

Bel rechtstreeks met één van de ontwikkelaars 06 18584276 of stuur een mail naar info@docentplus.nl

RTTI-online nu gratis uitproberen?

Aanvragen RTTI-online